Voor het gebruik van deze website is onderstaand privacybeleid van toepassing. Voor het privacybeleid omtrent het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens met betrekking tot hoorzorg kunt u terecht bij het privacybeleid persoonlijke gegevens.

 

Toepasselijkheid

Dit Privacybeleid van Audika N.V. is van kracht voor de verzameling, het gebruik en andere vormen van verwerking van persoonsgegevens door Hearing Holding Belgium in verband met deze website. Door het gebruik van deze website erkent u en gaat u akkoord met de voorwaarden van dit Privacybeleid.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

Audika Hoorcentrum is onderdeel van Hearing Holding Belgium nv. Hearing Holding Belgium is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in verband met de producten van Audika. Audika is toegewijd aan het respecteren en beschermen van uw privacy en de veiligheid van de persoonsgegevens die u met ons deelt. Als u een vraag of verzoek hebt over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, dan kunt u via de volgende contactpunten contact met ons opnemen: 

Hearing Holding Belgium nv
Betreft: Gegevensprivacy
Thonissenlaan 92A
3500 Hasselt
E-mail: privacy@demant.com

Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?

Als u ervoor kiest om een afspraak te maken of anderszins contact op te nemen, zullen we u enkele persoonsgegevens vragen, zoals uw naam, adres en e-mailadres. Met deze informatie kunnen wij:

U telefonisch benaderen om een afspraak in te plannen, op persoonlijke wijze met u communiceren, bijvoorbeeld in reactie op uw commentaar of dienstenverzoeken, of, als u ervoor kiest om dergelijke informatie te ontvangen, u informeren over producten van Audika;

 U telefonisch benaderen om een afspraak in te plannen
 uw deelname aan prijsvragen, promoties, enquêtes of websitefuncties verwerken
marktonderzoek uitvoeren en onze bedrijfsvoering verbeteren
statistische doeleinden realiseren
toekomstige promotionele en marketingtechnische informatie met u communiceren, inclusief doeleinden voor direct marketing
verzoeken om inlichtingen of klachten behandelen
als anderszins aangegeven op of over het moment waarop informatie wordt verzameld. 

Hoe verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

U kunt uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren aan ons doorgeven, bijvoorbeeld door:
u aan te melden voor een afspraak
een vraag te sturen via ons contactformulier
u aan te melden voor onze nieuwsbrief;
per e-mail, telefonisch of schriftelijk te communiceren met ons klantenservice.
deel te nemen aan een actie, evenement, wedstrijd of online forum; 
 

Hoe delen wij uw persoonlijke gegevens?

Audika zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen, verhuren, leasen of verstrekken voor hun eigen doeleinden. 
Als onderdeel van onze behandelingen en activiteiten op het gebied van hoorzorg kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten delen met andere bedrijven binnen de William Demant Groep. Wilt u weten welke bedrijven deel uitmaken van de William Demant Groep? Ga dan naar www.demant.com en bekijk het organisatieschema in ons laatste jaarrapport. 

We kunnen uw persoonsgegevens ook met onze dienstverleners delen voor bijvoorbeeld de volgende werkzaamheden:
• ons ondersteunen met de levering of het ontwerp van onze producten of met onze bedrijfsadministratie;
• onze callcenters runnen;
• elektronische of fysieke opslagdiensten of -systemen aan ons leveren.

Wij delen uw persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is voor onze dienstverleners om hun diensten aan ons te leveren. Onze dienstverleners mogen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden bewaren of gebruiken; en ze zijn altijd ten zeerste verplicht uw persoonsgegevens veilig te bewaren en geheim te houden.

Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een aangesloten bedrijf of een dienstverlener in een land buiten de EU/EER of de door de Europese Commissie goedgekeurde landen die ‘voldoende’ gegevensbescherming bieden. In dat soort gevallen zorgen wij er altijd voor dat er voldoende voorzorgsmaatregelen worden genomen om de bescherming van uw gegevens te garanderen, bijv. in de vorm van modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

Ook kan het zijn dat we uw persoonsgegevens openbaar maken als de wet, een bevel van de rechter of een juridisch besluit een openbaarmaking eist. 

 

Uw keuzes

Indien u kiest voor registratie bij Audika gaat u ermee akkoord dat Audika uw persoonlijke gegevens verzamelt, opslaat, gebruikt, verstrekt en op andere manieren verwerkt in verband met de hierboven omschreven doeleinden.
 

Registreren bij Audika

Wij sturen u graag informatie over Audika producten die voor u interessant kunnen zijn per e-mail, post of andere communicatiekanalen. Dit doen wij echter alleen indien u uitdrukkelijk toestemming geeft om dergelijke berichten van ons te ontvangen.
U behoudt altijd de mogelijkheid om u af te melden voor verdere berichten van Audika via een van de volgende opties:
Klik op de afmeldoptie in de voetnoot van e-mails van Audika.
Stuur een e-mail naar privacy@demant.com met de melding dat u zich wil afmelden. 

Let op: het is mogelijk dat u na het afmelden nog berichten ontvangt die eerder in gang zijn gezet. Dit komt door de verwerkingstijd van het uitschrijven. 


Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wij beschermen uw persoonlijke gegevens via verschillende beveiligingsmaatregelen, zoals het gebruik van beveiligde registratieformulieren, dataversleuteling en toegangsbeperking tot uw persoonlijke gegevens.

 

Uw privacyrechten

U hebt het recht te vragen om informatie over uw persoonsgegevens die wij verwerken. Als u vindt dat uw gegevens die wij verwerken niet kloppen of niet volledig zijn, dan hebt u het recht te vragen om correctie van de gegevens. In sommige situaties hebt u het recht te vragen om verwijdering van uw persoonsgegevens of om een elektronische kopie van uw gegevens op te vragen (overdraagbaarheid van gegevens). 
Als u zich zorgen maakt over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, neem dan contact met ons op (de contactpunten staan boven in de Privacyverklaring). Wij zullen dan ingaan op uw vragen of opmerkingen. En, als dat nodig is, nemen we maatregelen om ervoor te zorgen dat onze handelswijze overeenstemt met onze verplichtingen. Als u dan nog steeds niet tevreden bent over de manier waarop wij uw gegevens gebruiken, dan hebt u het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in uw land. In België is dat de GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit). U kunt contact opnemen met de GBA via Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel, e-mail: contact@apd-gba.be. U kunt ook contact opnemen met de gegevensbeschermingsautoriteit in het land waar u woont of werkt. 

 

Cookies en tracking

Wij maken op deze website gebruik van ‘cookies’, kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. Hiermee kunnen wij uw computer bij een volgend bezoek herkennen. Wilt u geen cookies ontvangen, lees dan in de Help-functie van uw internetbrowser hoe u ze kunt blokkeren of hoe u een melding kunt krijgen voordat er een cookie op uw computer wordt geplaatst. Wanneer u cookies blokkeert, kunt u mogelijk echter niet langer gebruikmaken van alle opties op deze website. 
Wanneer u deze website bezoekt om informatie te zoeken, lezen of downloaden, verzamelen en bewaren wij bepaalde ‘bezoekersinformatie’ over u, zoals de naam van het domein en de host waarmee u verbinding maakt, het Internet Protocol (IP)-adres van de computer die u gebruikt, de datum en het tijdstip van uw bezoek en het internetadres van de website waarop de link naar deze website stond. We gebruiken deze informatie om het verkeer op deze website te volgen en de website te kunnen verbeteren.

 
Kinderen

Wij adviseren ouders ten zeerste aan om actief toezicht te houden op de online activiteiten van hun kinderen. In algemene zin geldt dat Audika niet opzettelijk persoonlijke gegevens verzamelt van kinderen en/of niet opzettelijk met kinderen communiceren. Indien communicatie met een kind noodzakelijk is, zullen wij trachten de ouders of wettelijke verzorgers redelijkerwijs in staat te stellen om toestemming te geven voordat wij de persoonlijke gegevens van het kind gebruiken, behalve voor zover wij slechts antwoord geven op een vraag van het kind of een verzoek inwilligen.
 

Beleidswijzigingen

Het privacybeleid van Audika kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u daarom aan om dit beleid regelmatig door te nemen. Het beleid is voor het laatst gewijzigd op 12/08/2020.
 

Vragen en feedback

Voor vragen of feedback kunt u contact met ons opnemen via privacy@demant.com